söndag 1 september 2013

Amerikanska revolutionen


Amerikanska revolutionen

1783 är ett viktigt årtal i den nya tidens historia. Det året slöts en fred i Paris och därmed blev de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika självständiga, och landet USA bildades.

Det fanns många orsaker bakom koloniernas revolt mot England, bland annat ekonomiska orsaker. I England menade man att kolonierna enbart var till för moderlandets bästa. De skulle vara en marknad för brittiska tillverkare och att råvarorna skulle göra England.

Parlamentet (riksdagen) i London utfärdade en mängd lagar för att kontrollera handeln med kolonierna, allt till Englands fördel. Irritationen ökade då regeringen införde vissa stämpelavgifter och skyddstullar på brittiska varor bland annat te. 

Spänningen ökade ytterligare 1763 då regeringen förbjöd nybyggarna att slå sig ned väster om bergskedjan Appalacherna. Avsikten var att hindra indianska oroligheter. Protester och uppror blev följden. Kolonisterna vägrade att acceptera tullar, skatter och stämpelavgifter eftersom de inte fick skicka representanter till det engelska parlamentet.
Kolonisterna gick in för att bojkotta brittiska varor. Till sist avskaffade regeringen alla tullar utom den på te. Hatet mot de brittiska trupperna (10 000 man) i kolonierna ledde till den så kallade ”Bostonmassakern” år 1770.

”Bostonmassakern” började med ett gräl mellan brittiska soldater och kolonister utanför tullhuset i Boston och slutade med att fem kolonister sköts till döds.
1773 inträffade det berömda ”Boston Tea Party”. Kolonister utklädda till indianer klättrade upp på tre brittiska skepp och kastade te för 25 000 pund i vattnet. Brittiska parlamentet svarade med att stänga Bostons hamn.
De första skotten föll i Lexington i april 1775 och det blev upptakten till frihetskriget. Kolonisterna organiserade en arme som leddes av slavägaren George Washington. England satte in 20 000 tyska legosoldater i kriget.

Den 4 juli 1776 utfärdades den berömda oavhängighetsförklaringen i Philadelphia.
Oavhängighetsförklaringen
Den mest berömda satsen i förklaringen är den att alla människor skapats lika och har samma grundläggande rättigheter, bl.a. rätt till liv, frihet och strävan efter lycka. Sedan dess har den 4 juli varit USA: s nationaldag.

En av orsakerna till att kolonierna blev fria var att man fick hjälp av Frankrike och 1781 tvingades engelsmännen att kapitulera. Vid freden i Paris erkände England de 13 koloniernas självständighet.1789 skapades författningen, världens äldsta grundlag. Den 30 april 1789 installerades George Washington som USA:s förste president.

Symbolen för USA var flaggan som kallas för ”Stars and Stripes”. De 13 ursprungliga staterna var markerade i flaggan med 13 stjärnor i en ring och 13 ränder, omväxlande röda och vita. Det översta och understa är röda. När antalet delstater växte ökade också antalet stjärnor i flaggan. Antalet röda och vita ränder behölls oförändrat.

Frågor. 1. Nämn några orsaker till koloniernas revolt mot England. 2. Nämn fakta om Bostonmassakern. 3. Nämn fakta om Boston Tea Party. 4. Nämn fakta om Lexington. 5. Vad hände 4 juli 1776? 6. Nämn fakta om Stars and Stripes.

6 kommentarer:

 1. det var en riktigt bra text den hjälpte mig mycket tackar Pelle

  SvaraRadera
 2. Den var riktigt saftig, Thats what she said

  SvaraRadera
 3. Jag är ditt största fan, Pellelino

  SvaraRadera
 4. Asså du är en levande legend! Pellepumpa

  SvaraRadera
 5. 1. en av orsaker är ekonomiska saker

  SvaraRadera